ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Shanghai Jianzhong Medical Packaging Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន

មហាវិថី 16, 789#Puxing Road, Shanghai, China

ទូរស័ព្ទ

៨៦ ២១ ៥៤៣១៥៦៦៦

ម៉ោង

ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ៩ ព្រឹកដល់ ៦ ល្ងាច

 

7e4b5ce22
២
7e4b5ce22

ឈ្មោះ៖ Cherry Huang

ទូរស័ព្ទ៖ 18674144803

Wechat: huangming0803

ឈ្មោះ៖ Richard Yang

ទូរស័ព្ទ៖ 15961150804

Wechat: Richard-UP

ឈ្មោះ៖ Janice Sui
ទូរស័ព្ទ៖ 18217346264
Wechat: Kim_janice
Skype: suijanice

ចង់​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​យើង?